Ajankohtaista

Juhlavuosi 2018 ja kirjoituskilpailu Eläköön - Leve Zachris!

Juhlavuoden kunniaksi Topelius-seura on julistanut Eläköön - Leve Zachris!  -kirjoituskilpailun, jonka tarkoituksena on tehdä Topeliusta tutummaksi nuorille.

» Lue lisää

Kirjamessut Helsingissä, Turussa ja Göteborgissa

Tutut Helsingin Kirjamessut järjestetään 25.-28.10.2018 Helsingin Messukeskuksessa. Turun kirjamessut järjestetään 5.10.-7.10.2018

» Lue lisää

Retki Uusikaarlepyyhyn

Topelius-seuran retki Uusikaarlepyyhyn oli suosittu ja keräsi osallistujia. Osallistuimme muun muassa SLS:n järjestämään mielenkiintoiseen seminaariin " Inte en dag utan en rad." Topelius som författare och privatperson" Juthbakan kartanolla.

» Lue lisää

Vuosikokous 2018

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Vuosi oli seuran 20. toimintavuosi.

Hallituksen kokoonpano 10.11.2017 saakka: puheenjohtaja professori emerita Leena Kirstinä, varapuheenjohtaja Laura Finne-Elonen. Sihteeri Tiina Leppänen. Hallituksen varsinaiset jäsenet: Sakari Auvinen, Irja Bergman, Mari Hatavara ja Anna-Kaisa Inkala. Hallituksen varajäsenet Tom Backman, Leena Laakso, André Landefort ja Märtha Norrback. Seuran varoja on hoitanut Marina Nyberg/tilitoimisto Alkemax.
Hallituksen kokoonpano 10.11.2017 lähtien: puheenjohtaja professori emerita Leena Kirstinä, varapuheenjohtaja Laura Finne-Elonen, sihteeri Tiina Leppänen.
Hallituksen varsinaiset jäsenet: Sakari Auvinen, Irja Bergman, Mari Hatavara ja Anna Kaisa Inkala. Hallituksen varajäsenet: André Landefort ja Märtha Norrback.

Hallitus kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Jäsenmaksun suuruus oli 15 euroa, opiskelijoilta 5 euroa ja kannattajajäseniltä 100 euroa. Yhteisöjen kannatusmaksu oli 500 euroa.

Seuralla on tällä hetkellä 190 jäsentä.

TOIMINTA

26.-27.1. 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssi pidettiin Jyväskylässä otsikolla "Materiaalinen kulttuuri ja kulttuurin materiaalisuus pitkällä 1800-luvulla"- "Materiell kultur och kulturens materialitet under det långa 1800-talet". Seura osallistui järjestelyihin 1800-luvun tutkimuksen verkoston, SKS:n ja SLS:n kanssa.

11.3. vietettiin Topeliuksen muistopäivää ja perinteinen iltatilaisuus Topelius-soirée pidettiin Helsingissä ravintola Saslikissa. Tilaisuudessa FT Anna-Maria Wiljanen piti juhlapuheen otsikkonaan " Den oväntade kärlekssagan som blommade upp i Önningeby konstnärskoloni".

28.9.-1.10. Göteborgin kirjamessut. Varapuheenjohtaja Laura Finne-Elonen edusti Topelius-seuraa Göteborgissa.

1.10. Topelius-seura järjesti runollisen kiertokävelyn Hietaniemen hautausmaalla teemalla "Näin Helsingin kasvavan". Kävelyn aikana historiantuntija Leena Laakso kierrätti osallistujia rauhalliseen tahtiin Topeliuksen aikalaisten haudoilla kertoen siitä, kuinka he ovat omalla toiminnallaan jättäneet jälkensä Helsingin historiaan.

Topelius-seura on teki esityksen almanakkatoimikunnalle ja sisäasiainministeriölle, että Topeliuksen syntymäpäivää 14.1.2018 kunnioitettaisiin valtakunnallisella liputuksella ja että Topelius saisi oman pysyvän liputuspäivänsä. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu vedoten liputuspäivien suureen määrään.

26.-29.10. Helsingin kirjamessut. Topelius-seura järjesti kaksi yleisöluentoa, jotka kuuluivat messujen Suomi100 -juhlateemaan. Suomenkielinen seminaari oli "Suomalainen identiteetti Lallista Lordiin", jossa suomalaisen identiteetin kehityksestä keskustelivat Kaari Utrio, FT Outi Oja sekä M. A. Numminen. Seuran ruotsinkielisen seminaarin aiheena oli puolestaan "Litteraturen och den finlandssvenska identiteten från Z. Topelius till Dave Lindholm". Siinä keskustelivat kirjailija Märta Tikkanen ja professori Henrik Meinander seuran puheenjohtajan kanssa siitä, kuinka suomenruotsalainen kirjallisuus on muokannut

 


suomenruotsalaisten itseymmärrystä ja suhdetta suomenkieliseen enemmistöön. Seuralla on messuilla myös oma osasta.

Vuoden 2017 vuosikokous pidettiin 11.10.2017 SLS:n tiloissa osoitteessa Snellmanninkatu 13.


APURAHAT
Seura sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 9500 euron avustuksen Topeliuksen juhlavuoden
toteutukseen.


TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN
Vuonna 2017 lähetettiin neljä jäsenkirjettä, joissa kerrottiin Topelius-seuran ajankohtaisista ja tulevista asioista.


KOTISIVUT
Seuran internet-sivut toimivat edelleen osoitteessa www.topeliusseura.fi

TOIMINTAA 2018

Seura juhlii Topeliuksen syntymän 200-vuotisjuhlaa 2018 omin ohjelmin sekä suunnittelee ja toteuttaa juhlavuoden tapahtumia yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Seura on puheenjohtajansa Leena Kirstinän kautta mukana Uudenkaarlepyyn hallinnoimassa kansalaisvaltuuskunnassa, joka on perustettu juhlavuotta varten. Kansalaisvaltuuskunta suunnittelee valtakunnan tasolla tapahtuvaa juhlavuoden viettoa.

Topelius-seura osallistui tammikuussa 1800-luvun tutkimuksen verkoston konferenssiin omalla kolmiosai-sella Topelius-sektiolla 26.1.2018, jonka kantavana teemana oli "Topelius tulevaisuuden tekijänä". Siinä professori Jyrki Nummi puhui aiheesta "Kansallinen eetos ja kansankuvaus Kuninkaan hansikas -romaanissa." FM Jens Grandell puhui aiheesta "Topelius vision om vårt land och dess utveckling i Naturens bok och Boken om vårt land." ja Anna-Kaisa Inkala puhui aiheenaan "Topeliuksen feministisiä ajatuksia romaanissa Tähtien turvatit."

Helmikuussa Topelius-seura julkisti "Eläköön - Leve Zachris!" -kirjoituskilpailun, jonka tarkoituksena on tehdä Topeliusta tutummaksi Suomen nuorille. Kilpailu on tarkoitettu kaikille Suomen peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Kilpailutyön on liityttävä jotenkin Topeliukseen, mutta sen toteutustapa on vapaasti valittavissa.

Topeliuksen muistopäivää juhlittiin perinteisen Topelius-soiréen merkeissä 17.3.2018 ravintola Saslikissa. Tilaisuudessa Liisa Lindgren puhui Topeliuksen hautamuistomerkin historiasta ja symboliikasta.

Yleisöluentojen, seminaarien ja tutustumiskäyntien järjestämistä jatketaan.

Elokuulle 2018 suunnitellaan retkeä Uusikaarlepyyhyn ja Topeliuksen synnyinkotiin Kuddnäsiin. Uusikaarlepyyssä on tarkoitus osallistua Topeliuksen 200-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävään kyläjuhlaan.

Syksyllä seura osallistuu Helsingin kirjamessuille omalla osastollaan ja järjestää Topelius-aiheiset seminaarit suomeksi ja ruotsiksi. Kantavaksi teemaksi on valittu Topeliuksen toiminnan merkitys itsenäisen Suomen synnylle.

Seura jatkaa yhteistyötä 1800-luvun verkoston, SKS:n ja SLS:n kanssa seuraavan poikkitieteellisen tutkijakonferenssin valmisteluissa.